Πολιτιστικός και Επιμορφωτικός Σύλλογος
Απανταχού Ερατεινιωτών «Η Ερατώ»

330 58 Ερατεινή
τηλ. 6945416197 (Κατερίνα Καρνή)
pseratinis@gmail.com