Νέα

Συνεδρίαση διά περιφοράς της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Δωρίδος για τον Προϋπολογισμό και το Τεχνικό Πρόγραμμα 2021
Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, 9.00 – 13.00