Πρόγραμμα Περιφερειακού Ιατρείου Ερατεινής
Φεβρουάριος 2021

τηλ. 2266031216
9.30 – 13.00

ΤΡΙΤΗ 2/2
ΤΕΤΑΡΤΗ 3/2

ΠΕΜΠΤΗ 11/2

ΤΕΤΑΡΤΗ 17/2
ΠΕΜΠΤΗ 18/2

ΤΡΙΤΗ 23/2
ΠΕΜΠΤΗ 25/2