Δημοτική – λαϊκή μουσική βραδιά στην Ερατεινή, στις 22 Σεπτεμβρίου 2023