Ανοιχτή δειγματοληψία Κορωνοϊού (rapid test)
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021, 10.00 – 12.00
Πλατεία Ερατεινής